Telefon
E-mail

Impresszum

Az esportjog.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A Honlapon szereplő valamennyi cikk a szerző (dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda) nevének feltüntetésével szabadon lemásolható és terjeszthető.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

A dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda a feljogosított felhasználója ezen szellemi alkotásoknak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap használata nem biztosít jogot a felhasználóknak, olvasóknak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A gyakorlatban alkalmazható jogi tanács mögé a főoldalon pedig a csatolt képet találtuk.